Tóm lược lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ từ xưa đến nay

Bản tóm lược lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ, giúp bạn đọc có được cái nhìn nhanh và bao quát về những chặng đường mà đất nước đã trải qua.

Tóm tắt lịch sử việt nam qua các thời kỳ

Nước ta đã trả qua các thời kỳ sau: Thời đại tiền sử > Thời kỳ đồ đá cũ > Thời kỳ đồ đá mới > Thời kỳ đồ đồng >Thời kỳ đồ sắt.

Sự hình thành Nước Văn Lang và Nước Âu Lạc

Các Vua Hùng Vương đã thay nhau trị vì nước Vãn Lang, đến thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, An Dương Vương lập nên nước âu Lạc và vết tích Thành Cổ Loa vẫn còn tồn tại đến ngày nay.

Nước ta thời kỳ các vua Hùng
                                         Nước ta thời kỳ các vua Hùng

Giai đoạn Bắc thuộc: Từ năm 207 trước công nguyên đến Thế kỷ thứ 10 sau công nguyên

Vào năm 207 trước công nguyên, nước Âu Lạc bị xâm chiếm bởi Triệu Đà.

Sau đó vào nãm 111 trước công nguyên, Nước Âu Lạc bị nhà Hán đô hộ. Trong giai đoạn này nhiều anh hùng dân tộc đã dấy binh khởi nghĩa đấu tranh giành độc lập.

Ngô Quyền với trận đại thắng vang dội đánh bại quân Nam Hán trên Sông Bạch đằng Năm 938 , đã chấm dứt 1000 năm đô hộ và giành lại chủ quyền cho Việt Nam.

Các Triều đại phong kiến Việt Nam

Trang sử mới của lịch sử Việt Nam được mở ra vào đầu thế kỷ thứ 10 khi mà các triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê đã vững chắc, đoàn kết và có đủ sức mạnh để bảo vệ nền độc lập tự chủ của đất nước ta.

Triều đại Ngô: ( 939 – 965 ) 26 năm với 5 vị Vua tên nước Vạn Xuân kinh độ tại Cổ Loa

Triều Đinh: ( 968 – 980) 12 năm với 2 đời vua có tên Quốc hiệu là Đại Cồ Việt kinh đô tại Hoa Lư

Tiền Lê: (980 – 1009) 29 năm với 3 đời Vua Quốc hiệu là Đại Cồ Việt kinh đô tại Hoa Lư

Thời Lý: (1009 – 1225 ) 9 đời Vua trong 216 năm

Đời Trần: (1226 – 1400 ) 174 năm với 12 đời Vua

Nhà Hồ (1400 – 1407) 7 năm với 2 đời Vua đổi tên Quốc hiệu là Đại Ngu kinh đô tai Tây Đô (Thanh Hóa) (Ngu có nghĩa Yên Vui)

Thời Hâu trần: ( 1407 – 1414)7 năm với 2 đời Vua

Thời kỳ Bắc thuộc: Sau khi chiếm được Đại Việt, quân Minh chia nước ta thành quận huyện để cai trị, chúng bắt nhân dân ta làm tôi tớ, thuế má lao dịch nặng nề, cuộc sống vô cùng cực khổ.

Lê sơ — Hậu Lê (1428-1527) 10 đời vua trong 100 năm đổi tên nước là Đại Việt kinh đô tại Đông Kinh.

Nhà Mạc (1527 — 1532) đặt kinh đô tại Cao Bình — TP Cao Bằng ngày nay.

Triều đại Tây Sơn (1789 – 1802) – Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ kinh đô tại Qui Nhơn và Phú Xuân (Huế).

Triều Nguyễn (1802-1945) đổi tên nước là Việt Nam kinh đo tại Huế.

Việt Nam Nam trong thời kỳ Pháp thuộc từ năm 1858 đến 2/9/1945

Sau khi thực dân Pháp rút khỏi miền Bắc. Nước ta lại bị tạm thời chia cắt làm hai miền tại vĩ tuyến 17. Miền Bắc bắt đầu xây dựng lại.
Khi đó miền Nam Việt Nam phải chống lại quân Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Người dân trải qua một cuộc chiến ác liệt gần 20 nãm để dành lại độc lập dân tộc Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ

Tên nước việt nam qua các thời kỳ lịch sử

Việt Nam là một đất nước hơn 4 nghìn năm văn hiến đã trải qua nhiều quốc hiệu khác nhau trong các thời kỳ lịch sử. Dưới đây là những quốc hiệu mà bất kỳ người nào mang dòng máu Việt cũng nên biết.

Lịch sử việt nam qua các thời kỳ
                                  Lịch sử việt nam qua các thời kỳ

Xích Quỷ – Tên nước ta thời vua Kinh Dương Vương

Văn Lang – Tên nước ta thời các Vua Hùng

Âu Lạc – Tên nước ta thời vua An Dương Vương

Vạn Xuân – Tên nước ta thời nhà tiền Lý và nhà Ngô

 Đại Cồ Việt – Tên nước ta thời nhà Đinh

Đại Việt – Tên nước ta thời nhà Lý, nhà Trần, sau đó sang thời nhà Hồ thì bị thay đổi

Đại Ngu – Tên nước ta thời nhà Hồ

Đại Việt – Lại được sử dụng làm quốc hiệu nước ta vào thời kỳ Hậu Lê và nhà Tây Sơn

Việt Nam – Tên nước ta thời Nhà Nguyễn tính từ năm 1804-1884

Đại Nam – Tên nước ta thời vua Minh Mạng nhà Nguyễn

Việt Nam Dân chủ Cộng hoà – Tên nước ta trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (1945-1975)

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Tên nước ta từ năm 1976 đến nay

Hy vọng qua bài tóm lược lịch sử việt nam qua các thời kỳ các bạn đã có thêm những kiến thức hữu ích về lịch sử nước ta.