Tóm tắt lịch sử việt nam chia làm mấy giai đoạn đáng nhớ

Có lẽ rất nhiều người không biết lịch sử Việt Nam được chia làm mấy giai đoạn? Để hiểu rõ hơn về lịch sử dân tộc Việt Nam các bạn đừng bỏ lỡ bài viết dưới đây nhé.

Lịch sử việt nam chia làm mấy giai đoạn?

Giai đoạn hình thành

Nước Văn Lang và Nước Âu Lạc
Những di chỉ khai quật đã chứng tỏ sự tồn tại của người Việt cổ trong khu vực giữa biên giới Việt-Trung và Bờ Bắc Sông Gianh. Các Vua Hùng Vương đã thay nhau trị vì nước Vãn Lang.

Nước Văn Lang và Nước Âu Lạc
                                  Nước Văn Lang và Nước Âu Lạc

Thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, An Dương Vương lập nên nước âu Lạc và vết tích Thành Cổ Loa.

Vương Quốc Champa
Nền vãn hoá Tiền Sa Huỳnh được phát triển ở Nam Trung B. Con người đã chế tác và sử dụng các dụng cụ bằng sắt, nền văn hoá Sa Huỳnh được thành lập bởi những người Champa cổ.

Giai đoạn Bắc thuộc (năm 207 trước công nguyên đến Thế kỷ thứ 10 sau công nguyên)
Năm 207 trước công nguyên, nước Âu Lạc bị xâm chiếm bởi Triệu đà, vua nước Nam Việt.
Sau đó vào nãm 111 trước công nguyên, Nước Âu Lạc bị nhà Hán đô hộ, trong giai đoạn nầy nhiều anh hùng dân tộc đã dấy binh khởi nghĩa đấu tranh giành độc.

Các triều đại phong kiến lịch sử nước ta

Trang sử mới của lịch sử Việt Nam được mở ra vào đầu thế kỷ thứ 10. Khi mà các triều đại Ngô, đinh, Tiền Lê đã vững chắc, đoàn kết và có đủ sức mạnh để bảo vệ nền độc lập tự chủ của đất nước

Triều đại Ngô: ( 939 – 965 )

Triều Đinh: ( 968 – 980): Đinh Bộ lĩnh, lấy hiệu là Đinh Tiên Hoàng , đóng đô tại Hoa Lư

Tiền Lê: (980 – 1009)

Thời Lý: (1009 – 1225 ) Lý Công Uẩn, vua đầu tiên của Thời Lý rời đô về Thăng Long

Đời Trần: (1226 – 1400 ): Dưới các triều vua Lý và Trần Việt Nam đã trở thành 01 Quốc Gia hùng cường.

Nhà Hồ (1400 – 1407):  Những cuộc cải cách được thực hiện để vượt qua các khủng khoảng kinh tế gây ra vào cuối đời Trần.

Thời Hâu trần: ( 1407 – 1414)

Triều Lê (1428-1788): Lê Lợi – Nguyễn trãi có luật Hồng đức được ban hành, mô tả rõ ràng tình hình chính trị, xã hội và kinh tế của Việt Nam thời bấy giờ.

Triều đại Tây Sơn (1789 – 1802): Quang Trung – Nguyễn Huệ , anh em nhà Nguyễn lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Tây Sơn lật đổ Chúa Nguyễn, đánh bại Quân đội Xiêm La vào nãm 1785, Chúa Trịnh, và nhà Thanh (Trung Quốc) vào nãm 1789.

Triều Nguyễn (1802-1945): Nguyễn Ánh lên ngôi nãm 1802 và lập ra triều Nguyễn .

Thời kỳ pháp thuộc

 • 1858 quân Pháp chiếm đà Nẵng, đánh dấu sự đô hộ của Pháp ở đông Dương, phong trào Cần Vương do vua Hàm Nghi lãnh đạo
 • 1860 – 1887 Cuộc khởi nghĩa của Mai Xuân Thưởng ở Bình định
 • 1884-1889 Cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Thiện Thuật ở Bãi Sậy
 • 1885-1895 Cuộc khởi nghĩa của Phan đình Phùng ở Nghệ Tĩnh
 • 1886-1887 Cuộc khởi nghĩa của đinh Công Tráng ở Thanh Hóa
 • 1887-1913 Cuộc khởi nghĩa của Hoàng Hoa Thám ở Yên Thế
 • 1904-1908 Phong trào đông Du của Phan Bội Châu và phong trào đông Kinh của Phan Châu Trinh.
 • Tháng 12/1927 Cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Thái Học ở Yên Bái
 • Ngày 03/02/1930 Thành lập đảng Cộng Sản đông Dương
 • Tháng 05/1930 – tháng 04/1931 Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh
 • Tháng 09/1940 Quân Nhật đến đông Dương
 • Tháng 09/1940 Khởi nghĩa Bắc Sơn
 • Ngày 23/11/1940 Khởi nghĩa Nam Kỳ
 • Ngày 19/05/1941 Thành lập mặt trận Việt Minh
 • Ngày 09/05/1945 Nhật hất cẳng Pháp khỏi đông Dương
 • Ngày 19/08/1945 Quyết định Tổng khởi nghĩa của mặt trận Việt Minh ở Tân Trào
 • Ngày 02/09/1945 Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tuyên bố độc lập.
 • Sau Cách mạng tháng 8 dân tộc Việt Nam tiếp tục chịu đựng sự xâm lãng của quân ngoại bang.
 • Ngày 19/12/1946 Phong trào chống quân Pháp được phục hồi
 • Tháng 10/1947 Chiến dịch Thu đông ở Việt Bắc
 • Mùa Thu-đông nãm 1950 Quân Pháp thất bại ở biên giới Việt – Trung
 • Tháng 10/1952 Quân Pháp thất bại trong chiến dịch Tây Bắc
 • 13/03/1954-7/5/1954 Quân Pháp bại trận ở điện Biên Phủ
 • Ngày 21/07/1954 Hiệp định Geneva được ký kết

Kháng chiến chống Mỹ

Sau khi thực dân Pháp rút khỏi miền Bắc, Việt Nam bị tạm thời chia cắt thành hai miền tại vĩ tuyến 17. Miền Bắc  bắt đầu xây dựng lại, miền Nam Việt Nam phải chống lại quân Mỹ và chính quyền Sài Gòn.

Người dân Việt Nam trải qua một cuộc chiến ác liệt gần 20 nãm để dành lại độc lập dân tộc, sau khi hiệp định Paris được ký kết vào nãm 1973, quân đội Mỹ đã rút khỏi Việt Nam.

Giai đoạn chống Mỹ
                                            Giai đoạn chống Mỹ

Chiến dịch Hồ Chí Minh đã giành chiến thắng, lật đổ chính quyền Sài Gòn vào tháng 04/1975 và thống nhất đất nước.

Sau giải phóng Cả nước khắc phục hậu quả của hơn 30 nãm chiến tranh và bắt đầu xây dựng đất nước. Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển kinh tế.