Nhìn lại lịch sử việt nam qua các triều đại phong kiến đáng nhớ

Dân tộc Việt Nam luôn tự hào về lịch sử hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc. Tuy nhiên, thế hệ trẻ ngày nay hầu như đều hời hợt về lịch sử của chính mình. Hãy cùng biết viết tóm lược lịch sử việt nam qua các triều đại đáng nhớ.

Tóm lược lịch sử việt nam qua các triều đại

Trước năm 218 TCN, Việt Nam chưa có chính sử. Các truyền thuyết về Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân, Phù Đổng Thiên Vương, Sơn Tinh – Thủy Tinh nhằm giải thích nguồn gốc và sự đấu tranh để tồn tại của dân tộc.

• Từ năm 257 – 208 TCN: Thục Phán, thủ lĩnh người Âu Việt hợp nhất với nước Văn Lang của Lạc Việt, đặt quốc hiệu nước là Âu Lạc, tự xưng là An Dương Vương. Thời kỳ này lịch sử được tái hiện qua truyền thuyết với việc An Dương xây thành Cổ Loa.

• Từ năm 217 – 111 TCN: Triệu Đà gốc người Hán, thôn tính Âu Lạc thể hiện qua truyền thuyết về mối tình Trọng Thủy, Mỵ Châu. Sau khi chiếm được Âu Lạc. Triệu Đà lập nước Nam Việt kéo dài 97 năm.

• Năm 113: Nội tình nhà Triệu rối ren, nhà Hán thừa cơ đưa quân sang đánh Nam Việt đổi tên thành Giao Chỉ.

• Từ năm 207 TCN – 39 SCN: Việt Nam sống dưới ách đô hộ của nhà Hán.

• Từ 40 – 43: khởi nghĩa Hai Bà Trưng thắng lợi, Trưng Trắc lên ngôi vua, đóng đô ở Mê Linh.

• Từ năm 43 – 543: Nước ta sống dưới ách đô hộ của phong kiến phương Bắc.

• Từ năm 544 – 548: Khởi nghĩa của Lý Bí 544, Lý Nam Đế xưng vương đặt tên nước là Vạn Xuân.

• Từ năm 548 – 571: Triệu Quang Phục tiếp tục kháng chiến chống quân Lương và lên ngôi là Triệu Việt Vương.

• Từ 571 – 602: Lý Phật Tử tiêu diệt Triệu Việt vương và lên ngôi. Thời kỳ này phong kiến phương Bắc là nhà Tùy sang xâm lược. Lý Phật Tử đầu hàng nước ta bị nhà Tùy đô hộ.

• Năm 722: Khởi nghĩa Mai Thúc Loan thất bại, nước ta chịu sự đô hộ của nhà Đường.

• Từ 791 – 802: Khởi nghĩa Phùng Hưng thắng lợi. Năm 802, nhà Đường tấn công nước ta lại chịu sự đô hộ của nhà Đường.

• Từ 905 – 938: Thời kỳ xây nền tự chủ bắt đầu với chiến thắng của cuộc khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ.

• Từ 939 – 944: Ngô Quyền thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng xưng vua đô ở Cổ Loa.

• Từ 944 – 950: Dương Tam Kha cướp ngôi và xưng vương.

• Từ 950 – 965: Thời kỳ Hậu Ngô vương, con của Ngô Quyền là Ngô Xương Văn lật đổ Dương Tam Kha, giành lại ngôi vua.

• Từ 966 – 968: Giai đoạn loạn 12 sứ quân.

• Từ 968 – 980: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân lên ngôi, hiệu Đinh Tiên Hoàng đặt tên nước là Đại Cồ Việt.

Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân
                                  Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

• Từ 980 – 1005 : Lê Đại Hành lên ngôi, đóng đô ở Hoa Lư năm 1005, Lê Đại Hành mất.

• Từ 1005 – 1009: Thời đại của Lê Trung Tông và Lê Ngọa Triều.

• Từ 1010 – 1028: Lý Công Uẩn được triều thần tôn lên ngôi hoàng đế sau khi Lê Ngọa Triều mất.

• Từ 1028 – 1054: Triều đại của Lý Thái Tông.

• Từ 1054 – 1072: Triều đại của Lý Thánh Tông.

• Từ 1072 – 1128: Triều đại của Lý Nhân Tông.

• Từ 1128 – 1138: Triều đại của Lý Thần Tông.

• Từ 1138 – 1175: Triều đại của Lý Anh Tông.

• Từ 1176 – 1210: Triều đại của Lý Cao Tông, thời kỳ nhà Lý bắt đầu suy thoái.

• Từ 1211 – 1225 :Triều đại của Lý Huệ Tông và Chiêu Hoàng.

• Từ 1225: Bắt đầu triều đại nhà Trần.

• Từ 1225 – 1258: Triều đại của Trần Thái Tông.

• Từ 1258 – 1278: Triều đại của Trần Thánh Tông.

• Từ 1279 – 1293: Triều đại của Trần Nhân Tông.

• Từ 1293 – 1314 : Triều đại của Trần Nhân Tông.

• Từ 1314 – 1329: Triều đại của Trần Minh Tông.

• Từ 1329 – 1341: Triều đại của Trần Hiến Tông.

• Từ 1341 – 1369: Triều đại của Trần Dụ Tông.

• Từ 1370 – 1372: Triều đại của Trần Nghệ Tông.

• Từ 1372 – 1377: Triều đại của Trần Duệ Tông.

• Từ 1377 – 1388: Triều đại của Trần Phế Đế.

• Từ 1388 – 1398: Triều đại của Trần Thuận Tông.

• Từ 1398 – 1400: Triều đại của Trần Thiếu Đế. Năm 1400, Hồ Quý Ly ép Thiếu Đế nhường ngôi triều đại nhà Trần chấm dứt.

• Từ 1400 – 1401: Triều đại Hồ Quý Ly.

• Từ 1401 – 1407: Triều đại Hồ Hán Thương nhưng thực chất Hồ Quý Ly vẫn cầm quyền.

• Từ 1407 – 1414: Thời kỳ hậu Trần gồm các triều đại của Giản Định Đế và Trùng Quang Đế chống quân Minh nhưng thất bại.

• Từ 1428 – 1433: Thời kỳ mở đầu triều đại Lê Sơ bắt đầu từ triều đại của Lê Thái Tổ (Lê Lợi).

• Từ 1433 – 1442: Triều đại của Lê Thái Tông.

• Từ 1442 – 1459: Triều đại của Lê Nhân Tông.

• Từ 1460 – 1497: Triều đại của Lê Thánh Tông.

• Từ 1498 – 1504: Triều đại của Lê Hiến Tông.

• Từ 1504 – 1509: Triều đại của Lê Túc Tông.

• Từ 1509 – 1516: Triều đại của Lê Tương Dực.

• Từ 1516 – 1522: Triều đại của Lê Chiêu Tông.

• Từ 1522 – 1527: Triều đại Lê Cung Hoàng nhưng quyền hành thực chất nằm trong tay họ Mạc.

• Từ 1527 – 1529: Mạc Đăng Dung lập nên triều Mạc.

• Từ 1530 – 1592: Các triều đại Mạc Đăng Doanh, Mạc Phúc Hải, Mạc Phúc Nguyên, Mạc Mậu Hợp.

• Từ 1533 – 1578: Thời kỳ nhà Lê Trung Hưng quân Thanh kéo vào xâm lược nước ta.

• Năm 1789  Quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy của Nguyễn Huệ đã chiến thắng quân Thanh, giành độc lập cho Tổ quốc.

• Từ 1545 – 1788: Triều đại của nhà Trịnh nắm thực quyền bên cạnh sự tồn tại của vua Lê và Chúa Nguyễn Đàng trong .

• Năm 1548: Trịnh Kiểm bắt đầu nắm quyền binh.

• Từ 1672 có sự phân chia Đàng trong (chúa Nguyễn) và Đàng ngoài (chúa Trịnh + Vua Lê) lấy sông Gianh làm danh giới tuyến.

• 1782 :Loạn kiêu binh, sự kiện này được miêu tả rất rõ trong tiểu thuyết lịch sử – “Hoàng Lê nhất thống chí”.
• 1558: Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa, Quảng Nam.

• Từ 1778 – 1802: Triều đại Tây Sơn.

• Năm 1771: Anh em Tây Sơn phất cờ khởi nghĩa, nhà Tây Sơn hòa hoãn với chúa Trịnh để đánh chúa Nguyễn.

• 1778: Nguyễn Nhạc lên ngôi hoàng đế, lập nên triều đại Tây Sơn.

• 1784:  Nguyễn Ánh sang cầu viện Xiêm, Nguyễn Huệ đánh tan quân Xiêm ở trận Rạch Giầm – Xoài Mút.

• 1786: Nguyễn Huệ ra Thăng Long diệt Trịnh phù Lê.

• 1788: Lê Chiêu Thống dẫn đường quân Thanh vào xâm lược nước ta.

• 1789: Nguyễn Huệ chỉ huy quân đại quân đánh tan quân Thanh ở Ngọc Hồi, Đống Đa.

Nguyễn Huệ chỉ huy quân đại quân đánh tan quân Thanh
         Nguyễn Huệ chỉ huy quân đại quân đánh tan quân Thanh

• 1792 vua Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân từ trần, từ đây triều đại Tây Sơn bắt đầu suy thoái.

• Từ 1793 – 1802: Triều đại của Cảnh Thịnh , chính sự rối loạn do nhà vua tin lời gian thần.

• 1800 Nguyễn Ánh đánh Quy Nhơn.

• 1801 Nguyễn Ánh đánh Phú Xuân.

• 1802 Nguyễn Ánh đánh kinh thành Thăng Long, triều Tây Sơn chấm dứt.

• Từ 1802 – 1945: Triều đại của nhà Nguyễn, bắt đầu từ Nguyễn Ánh (Gia Long).

• 1802 : Sau khi diệt xong nhà Tây Sơn, Nguyễn Ánh lên ngôi lấy niên hiệu là Gia Long.

• Từ 1820 – 1840 Triều đại của Minh Mạng.

• Năm 1821, dựng lại Quốc Tử Giám, mở thi hội và thi đình.

• Từ 1841 – 1847: Triều đại của Thiệu Trị.

• Từ 1847 – 1883: Triều đại của Tự Đức.

• 1858 Pháp nổ súng xâm lược Nam Kỳ.

• 1883 Hòa ước Quý Mùi.

• 1885 Hòa ước Patơnốt, Việt Nam bị chia làm ba miền: Bắc, Trung, Nam, chịu sự bảo hộ của Pháp.

• 1883: Triều Dục Đức, chỉ tồn tại trong ba ngày.

• 1883 (tháng 6 – tháng 11): Triều đại Hiệp Hòa, tồn tại trong sáu tháng.

• 1883 – 1884: Triều Kiến Phúc, tồn tại trong tám tháng.

• 1884 – 1885: Triều đại của Hàm Nghi nhà vua ra chiếu Cần Vương, kêu gọi nhân dân chống Pháp.

• 1885 – 1888 : Triều đại Đồng Khánh.

• 1889 – 1907: Triều đại của Thành Thái. Nhà vua có ý thức tự cường nên không được thực dân Pháp chấp nhận.

• 1907: Nhà vua bị ép phải thoái vị.

• 1907 – 1916: Triều Duy Tân, nhà vua chống Pháp quyết liệt, định tổ chức khởi nghĩa thì bị lộ.

• 1916 – 1925: Triều Khải Định, một triều vua bù nhìn mạt hạng nhất.

• 1926 – 1945: Triều Bảo Đại, năm 1945 Bảo Đại thoái vị, chấm dứt chế độ phong kiến tồn tại hàng ngàn năm ở Việt Nam.

Hy vọng qua bài viết lịch sử Việt Nam qua các triều đạ phong kiến đáng nhớ các bạn sẽ có thêm những hiểu biết về lịch sử Việt Nam.