[Góc giải đáp] Dân tộc là gì? Việt Nam có bao nhiêu dân tộc?

Dân tộc là một phạm trù được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Vậy, dân tộc là gì? Việt Nam có bao nhiêu dân tộc? Chúng ta hãy cùng tìm lời giải đáp qua bài viết dưới đây.

Dân tộc là gì?

Có rất nhiều cách để định nghĩa về dân tộc. Dưới đây là định nghĩa về dân tộc dưới các góc độ khác nhau.

– Theo cách hiểu thông thường:

Dân tộc là chỉ cộng đồng người hợp thành nhân dân một nước. Nước này có lãnh thổ, nền kinh tế thống nhất, quốc ngữ chung. Những người này có ý thức về sự thống nhất quốc gia và gắn bó với nhau bởi lợi ích về kinh tế, chính trị, truyền thống văn hóa và truyền thống đấu tranh chung trong suốt quá trình lịch sử lâu dài dựng nước và giữ nước. Dưới góc độ này, dân tộc là toàn bộ nhân dân của quốc gia đó.

Dân tộc là gì?
Dân tộc là gì?

Xem thêm: Việt Nam có bao nhiêu tỉnh thành

– Theo quy định của pháp luật Việt Nam:

Dân tộc là cộng đồng chính trị – xã hội được hình thành do sự tập hợp của nhiều tộc người có trình độ phát triển kinh tế – xã hội khác nhau. Họ cùng chung sống trên một lãnh thổ nhất định và được quản lí thống nhất bởi một Nhà nước.

– Dưới góc độ chủ nghĩa xã hội khoa học:

Dân tộc xuất hiện sau bộ lạc, bộ tộc. Dân tộc là một cộng đồng người có mối liên hệ chặt chẽ và bền vững với nhau. Họ có sinh hoạt kinh tế chung, có ngôn ngữ riêng và những nét văn hóa đặc thù. Dưới

góc độ này, dân tộc là một bộ phận của quốc gia nhiều dân tộc.

Đặc trưng chủ yếu của dân tộc

– Có chung một phương thức sinh hoạt kinh tế

Các mối quan hệ kinh tế là cơ sở liên kết các bộ phận, các thành viên của dân tộc. Nó tạo nên nền tảng vững chắc của cộng đồng dân tộc. Do đó, đây chính là đặc trưng quan trọng nhất của dân tộc.

– Có trang phục truyền thống, ngôn ngữ riêng và có chữ viết riêng (trên cơ sở ngôn ngữ chung của quốc gia) làm công cụ giao tiếp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

– Có thể sinh sống tập trung trên một lãnh thổ của một quốc gia hoặc sinh sống đan xen với nhiều dân tộc anh em.

Đặc trưng này muốn chỉ vận mệnh dân tộc. Đây là một phần rất quan trọng gắn với việc xác lập và bảo vệ lãnh thổ đất nước.

– Dân tộc là một cộng đồng về văn hóa, tâm lý, tính cách…

+ Văn hóa chính là yếu tố để phân biệt giữa dân tộc này với dân tộc khác. Văn hóa dân tộc mang nhiều sắc thái của các địa phương, các sắc tộc, các tập đoàn người. Tuy khác nhau là vậy nhưng nó vẫn là một nền văn hóa thông nhất không bị chia cắt được hình thành trong quá trình lâu dài của lịch sử.

+ Thông qua sinh hoạt vật chất và sinh hoạt tinh thần của một dân tộc, chúng ta sẽ nhận biết được tâm lý, tính cách của mỗi dân tộc.

Việt Nam có bao nhiêu dân tộc?

Hiện nay, Việt Nam có 54 dân tộc anh em theo thông tin được cập nhật đến tháng 3/2021. Các dân tộc được phân bố ở 63 tỉnh thành trên cả nước. Mỗi dân tộc đều có những bản sắc văn hóa và phong tục riêng. Trong số các dân tộc, dân tộc Kinh chiếm khoảng 85% dân số và 53 dân tộc còn lại chiếm khoảng 15% dân số cả nước.

Việt Nam có bao nhiêu dân tộc?
Việt Nam có bao nhiêu dân tộc?

Đọc thêm về: Việt Nam có bao nhiêu quân khu

Về địa bàn sinh sống và sự phân bổ dân cư của các dân tộc, dân tộc Kinh cư trú trải dài khắp mọi miền của đất nước và tập trung chủ yếu ở khu vực đồng bằng, đô thị và hải đảo. Riêng các đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu sống tại vùng núi, trung du…

Chính sách bình đẳng giữa các dân tộc ở Việt Nam

  • Để tạo mọi điều kiện giúp các dân tộc cùng phát triển và song hành cùng sự phát triển chung của cộng đồng dân tộc Việt Nam, Nhà nước ta đã thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc.
  • Giữ gìn và bảo tồn bản sắc văn hóa cũng như ngôn ngữ truyền thống của các dân tộc; nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị và chống phá gây chia rẽ dân tộc.
Chính sách bình đẳng giữa các dân tộc ở Việt Nam
Chính sách bình đẳng giữa các dân tộc ở Việt Nam
  • Trong chính sách phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam, Nhà nước luôn đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của các dân tộc thiểu số.
  • Người dân tộc thiểu số luôn được tạo điều kiện tham gia vào hệ thống chính trị, quản lý xã hội, quản lý Nhà nước.
  • Các dân tộc thiểu số luôn được bảo đảm quyền bỉnh đẳng thông qua hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nước ra chưa có một bộ luật riêng về dân tộc thiểu số nhưng có riêng một cơ quan ngang bộ phụ trách các vấn đề về dân tộc thiểu số đó là Ủy ban dân tộc.

Trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết giải đáp cho thắc mắc: Dân tộc là gì? Việt Nam có bao nhiêu dân tộc? Nước ta có khá nhiều dân tộc với những bản sắc riêng biệt. Tuy nhiên, tất cả dân tộc đều luôn đồng lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng v